RODO
Od 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosujemy przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Stosowanie przepisów RODO jest okazją, aby poinformować Państwa o tym, jak chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie w związku z tym przysługują uprawnienia.
1. Administrator Państwa danych jest Anna Ceremuga Universal Course z siedzibą w Krakowie, Os. Hutnicze 7 lok. 33.
2. Państwa dane otrzymujemy podczas procedury zapisu na nasze zajęcia i warsztaty.
3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:
- realizacji umowy zawartej z Państwem,
- przeprowadzenia testu poziomującego z języka obcego,
- przyprowadzania i odprowadzania Dzieci na nasze zajęcia językowe,
- obsługi Państwa zgłoszeń poprzez formularz kontaktowy i e-maila,
- kontaktowania się z Państwem telefonicznie w celu świadczenia usług,
- możliwości wydania zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo i ukończenie kursu,
- realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych wynikających z przepisów prawa.
4. Zgodnie z RODO macie Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także rok po jej zakończeniu.
6. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych Wystarczy do nas napisać pod adres e-mail: biuro@universal-course.pl


Masz pytania?
universal-course.pl

Universal Course - Kursy językowe

Napisz do nas!

Rodo

Copyright 2015 UC, wykonanie Neone